Steam Generator

این ابزار از دیگ بخار محتوای آب کم تشکیل شده است و شبیه دیگ بخار فلش است. از یک لوله­ی آب حلزونی شکل در اطراف لوله ­ی تکی، مارپیچی شده است.
 گردش سیال بصورت یک­طرفه انجام شده و بوسیله ­ی دیگ بخار گردش اجباری وبصورت تحت فشار سیال گردش می‌­کند.

ساختار لوله‌ی مویین بدون هیچ مخزن و یا درام با شعاع بزرگ، آن را از اثرات انفجار حتی در فشارهای زیاد حفظ می­کند. نرخ جریان پمپ با توجه به مقدار بخار مورد نیاز قابل تنظیم است. این دستگاه توسط پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند طراحی و ساخته شده است.