ما کی هستیم

آدرس وب سایت ما است: www.sogri.org

مرکز تحقیقات مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند در سال 1831با هدف ایجاد انسجام در فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه در زمینه صنایع بالادستی و نیز، به منظور تربیت نیروهای کارآمد برای صنعت نفت کشور تأسیس گردید. این مرکز در سال 1831با اخذ مجوز رسمی قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشکده نفت و گاز سهند Sahand Oil and Gas Research Institute-SOGRI ارتقاء یافت. فعالیت خود را در پنج گروه پژوهشی شبیه سازی مخازن نفت و گاز، ازدیاد برداشت، حفاری و بهرهبرداری، (پتروفیزیک- ژئوفیزیک- مکانیک سنگ) و سازه‌های دریایی آغاز کرده است. دانشگاه صنعتی سهند یکی از 3مرکز تخصصی ازدیاد بردشت انتخاب شده توسط وزارت نفت به عنوان مشاور پژوهشی طرح های میدان محور است و در همین راستا قرارداد 11سال‌های بین وزارت نفت و دانشگاه صنعتی سهند با موضوع انجام مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری‌ها در جهت بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در میدان سروشبه امضاء رسیده است.

آیین نامه استفاده از پژوهشکده

 1. پژوهشکده نفت و گاز از مشارکت مسئولانه تمامی دانشجویان و نیز ایده های این عزیزان در راستای اعتلای فعالیت‌های پژوهشی استقبال نموده و در صورت قابل توجه بودن طرح و تایید آن و نیز وجود اعتبار، از آن طرح پشتیبانی لازم صورت می‌گیرد کلیه مواردی که در این آیین نامه درج شده است با هدف استفاده بهینه از اموال بیت المال و نیز صیانت از آن طراحی گردیده است. لذا در صورت رعایت مقررات و بندهای آن هیچ گونه خسارتی متوجه هیچ یک از عزیزان و نیز مرکز نخواهد شد. امید است با همکاری اعضاء بها بهترین نتیجه ها و دستاوردها برای مجموعه و تک تک عزیزان حاصل گردد.
 2. ساعت کاری پژوهشکده جهت پروژههای دانشجویی از ساعت ۸:۱۰ صبح لغایت ۱۷:۳۰ تعیین می گردد. خارج از این ساعت امکان استفاده از پژوهشکده نمی‌باشد. طرح‌های تحقیقاتی مصوب وزارت نفت و یا نهاد‌های خارج دانشگاه که طرف قرارداد پژوهشکده نفت و گاز هستند در صورت نیاز به استفاده در خارج ساعات مذکور تابع نظر گروه نفت می‌باشد.
 3. در غیاب سرپرست پژوهشکده نفت و گاز کلیه هماهنگی‌های مربوط به خارج پژوهشکده توسط جانشینی که ایشان معرفی می‌نمایند و نیز هماهنگی‌های مربوط به امور داخل پژوهشکده توسط مدیر داخلی آن انجام می‌گیرد و تمامی دانشجویان و کاربران پژوهشکده می‌بایست فعالیت‌های خود را صرفا با هماهنگی ایشان انجام دهند. با توجه به اینکه امکان حضور دائم سرپرست پژوهشکده و یا اساتید راهنما در پژوهشکده وجود ندارد تمامی هماهنگی‌های داخل مرکز نظیر تحویل جنس از انبار استفاده از تجهیزات و…. تنها با هماهنگی با مدیر داخلی آن امکان پذیر می‌باشد.
 4. حضور افراد متفرقه از جمله افرادی که پروژه دانشجویی مصوب دانشکده در زمینه مهندسی نفت نداشته و با همکار طرح تحقیقاتی نیستند در پژوهشکده ممنوع می‌باشد در صورت لزوم حضور این دسته از افراد تنها با درخواست کتبی و موافقت سرپرست امکان پذیر می‌باشد در مورد مسئولین کارگاه‌های طرف قرارداد پژوهشکده حضور ایشان در مرکز به طور کلی ممنوع بوده و در صورت نیاز تنها با هماهنگی با سرپرست پژوهشکده و با استاد راهنما و صرفا با حضور یکی از ایشان امکان پذیر می‌باشد.
 5. تحویل هرگونه وسیله و مواد مصرفی تنها با درخواست کتبی طبق فرم مربوطه و ارائه ی آن به استاد راهنما و تایید ایشان امکان پذیر می‌باشد با توجه به هزینه بر بودن برخی اقلام و وسایل بایستی محل تامین اعتبار برای تمامی پروژه‌ها در درخواست معین گردد به عنوان مثال پروژه‌هایی که مرتبط با طرح های تحقیقاتی است از محل طرح های تحقیقاتی و با امضای مجری تامین اعتبار می‌گردد. در صورت خراب شدن اقلام مورد استفاده در تمامی پروژه‌ها و یا آسیب دیدن تجهیزات ( در صورت سهل انگاری و یا عمدی بودن آن ) از محل اعتباری که جهت صنعتی شدن طرح تامین در اختیار استاد راهنما قرار می‌گیرد، کسر می گردد.

 6. با توجه به برخی از پروره‌ها با دستگاه‌هایی نظیر پمپ HPLC اجرا می‌شود و با توجه به حجم درخواست استفاده از این دستگاه‌ها و جهت استفاده بهینه از آن لازم است به زمان بندی و مدت زمان استفاده از این گونه تجهیزات طی نامه کتبی به استاد راهنما اعلام و درخواست هماهنگی انجام گیرد.
 7. با توجه به آن که مسئولان پژوهشکده دریافت وسایل و تجهیزات به انبار و مسئولان دیگر رسید تحویل می‌دهند. تمامی کاربران مرکز در قبال تمامی اموال مرکز اعم از تجهیزات( اموال دارای شماره اموال) و یا مواد و وسایل مصرفی (اموال فاقد برچسب شماره اموال) مسئول بوده و در صورت مفقود شدن آن در ساعات حضور در مرکز بایستی پاسخگو باشند. در خارج از ساعات مذکور مسئولیتی متوجه عزیزان نخواهد بود.
 8. هر دانشجویی که اموالی اعم از مصرفی و یا تجهیزات تحویل می‌گیرد در قبال نقص و یا خرابی آن بایستی پاسخگو باشد. مسئولیت تعمیر دستگاهی که در اختیار شخص می‌باشد بر عهده خود ایشان بوده و در صورت عمدی بودن، خسارت هزینه آن را نیز بایستی خود تامین نماید. در قبال وسایل مصرفی نظیر شیرالات و اتصالات نیز تهیه و احیانا تعمیر آن بر عهده خود شخص بوده و هزینه آن از محل بودجه صنعتی شدن آن و طبق بند ۲ عمل می‌شود.
 9. نظم و انضباط یکی از اساسی ترین شرایط آزمایشگاه می‌باشد. بنابراین هر شخص در قبال محدوده مورد استفاده خود مسئول بوده و در صورت اغشته شدن آن به نفت و یا هر ماده شیمیایی دیگری در اسرع وقت نسبت به نظافت اقدام نماید در یر این صورت امکان صدور مجوز عدم استفاده از مرکز وجود خواهد داشت. (تکرار این موضوع باعث جلوگیری از کار در پژوهشکده خواهد شد.)

 10. در همین راستا لازم به ذکر است که هر دانشجو، بایستی بعد از اتمام کارش تمامی وسایل عمومی مورد استفاده قرار گرفته (اعم از آچار لوازم شیشه ای آزمایشگاهی پمپ دستی و ) را در محل خود قرار دهد و بعد از منظم کردن میز و محل کارش مرکز را ترک نماید؛ در غیر این صورت امکان صدور مجوز عدم استفاده از پژوهشکده وجود خواهد داشت (تکرار این موضوع باعث جلوگیری از کار در پژوهشکده خواهد شد).

 11. رعایت تمامی دستور العمل‌ها و قوانین ایمنی در پژوهشکده الزامی می‌باشد هرگونه بی احتیاطی نظیر شوخی‌های بی مورد و یا هرگونه بی ملاحظه گی مانند انتشار عمدی و یا غیر عمدی مواد سمی در آزمایشگاه ممنوع می‌باشد. در صورت مشاهده برخورد شدید انجام شده و در صورت تکرار دانشجو از استفاده از پژوهشکده محروم خواهد شد.
 12. کلیه دانشجویان و کاربران پژوهشکده ملزم به استفاده از لباس کار استاندارد شخصی و نیز دستکش شخصی می‌باشند. لباس کار استاندارد در مرکز شامل روپوش آزمایشگاهی در رنگ های تیره (خاکستری، آبی تیره و غیره) می‌باشد پژوهشکده مسئولیتی در قبال تهیه دستکش و یا ماسک برای پروژه‌های دانشجویی ندارد.
 13. مسئولیت شستن و اهتمام در راستای پاکیزه نگه داشتن لباس کار به عهده خود دانشجو می‌باشد.
 14. درخواست تهیه کالا و یا انجام خدمات و یا ساخت دستگاه تنها از کانال دانشگاه و با طی مراحل اداری آن امکان پذیر است. به عنوان مثال جهت تهیه اجناس مورد نیاز و یا خدمات درخواست با استاد راهنما یا مدیر داخلی مرکز مطرح و پس از تایید فرم مربوطه توسط ایشان و نیز تایید سرپرست مرکز از طریق سیستم اداری دانشگاه انجام می‌گیرد و در مورد تقاضاهای مربوط به ساخت دستگاه مورد نظر با استاد راهنما یا سرپرست مرکز مطرح و با تایید و صلاح دید ایشان از طریق مسئول مربوط پیگیری خواهد شد. در این صورت نیلزی با برقراری ارتباط دانشجو با مسئول کارگاه نمی‌باشد. در صورت تخطی از این امر تمامی هزینه‌ها و خسارت توسط خود شخص بایستی پرداخت گردد.
 15. خروج هر گونه اموال به هر نحو و به هر گروه شخص یا مرکز دیگری ممنوع بوده و در صورت لزوم با ارائه درخواست کتبی به سرپرست مرکز و تایید ایشان و در قبال اخذ رسیدی که در آن زمان بازگرداندن آن درج شده امکان پذیر می‌باشد.
 16. تمامی مقالات و یا ثبت اختراعات که حاصل کار در مرکز می‌باشد صرفا پس از هماهنگی با استاد راهنما و نیز پس از درج نام مرکز تحقیقات نفت دانشگاه صنعتی سهند به مراکز و یاد ر ارسال می گردد.

فرم های تماس

درصورت هرگونه مشکل در پرداخت و یا در سایت لطفا از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید و یا از طریق ایمیل به ما خبر دهید:
info@sogri.org