Capillary Viscometer

این دستگاه به منظور انجام آزمایش های مختلف ازدیاد برداشت نفت در پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند (تا فشار  psi 15000) طراحی شده است و قابلیت انجام آزمایش های زیر را دارد:

  • تزریق آب
  • تزریق گازهای هیدروکربوری و غیرهیدروکربوری
  • تزریق پیوسته ­ی بخار
  • تزریق متناوب بخار و آب
  • تزریق متناوب گاز و آب
  • تزریق‌­های شیمیایی (پلیمر و فوم)